ADMA

O firmie

"ADMA" Biuro Pośrednictwa Nieruchomościami to firma gwarantująca klientom rzetelną i profesjonalną obsługę. Działa nieprzerwanie od 2009 roku na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 17624 wydanej przez Prezydenta Miasta Będzin. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenia OC oraz Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 22059 nadaną przez Federację Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości (do 30 września 2014 roku działaliśmy pod patronatem licencji zawodowej nr 11233 wydanej przez Ministra Infrastruktury).

Wykonujemy pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, szanując i uznając konkurencję na rynku pośrednictwa. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 roku poz 827), wszystkie nasze umowy pośrednictwa są zgodne z w/w ustawą.

Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami, w tym z biurami pośrednictwa nieruchomościami. Ciągle podnosimy swoje kwalifikacje i udoskonalamy metody pracy, w celu podnoszenia standardu obsługi klienta.

Nadrzędnym celem firmy jest obrona interesów naszych klientów i ciągłe zaspakajanie ich oczekiwań.

Gwarantujemy kompleksową obsługę w dziedzinie obrotem nieruchomościami – kupno, sprzedaż, wynajem: mieszkań, domów, działek, z rynków: pierwotnego i wtórnego oraz wszelkich nieruchomości komercyjnych: lokale, obiekty, tereny handlowo-przemysłowo-usługowe.

Służymy doradztwem, szacunkowymi wycenami, pomocą w zakresie finansowania transakcji (kredyty) oraz kompletowania niezbędnych dokumentów w celu zawierania umów.

Współpracujemy z portalami: www.otodom.pl, www.gratka.pl, www.morizon.pl, www.ofertynet.pl, www.komercyjne.pl, www.nieruchomoscionline.pl, www.agencja5000.pl

Pomagamy naszym klientom w zakresie pomocy finansowej przy nabywaniu nieruchomości.

WAŻNE !!!  KLAUZULA RODO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - OBOWIĄZUJE OD 25 MAJA 2018 ROKU

"Informuję Zamawiającego, że administratorem podanych danych osobowych jest: Biuro Pośrednictwa Nieruchomościami "ADMA" Adam Urbański z siedzibą w Będzinie (42-500) ul. Koszelew 7/2 Nip 625-000-10-73 tel. 32 353 20 73 lub 509 600 222, e-mail: biuro@adma.katowice.pl. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane tylko w celu niezbędnym do realizacji tej umowy i nie będą przekazywane dalej. Obowiązuje okres przechowywania danych osobowych zgodnie z ustawą o archiwizacji. Zamawiający ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Zamawiający ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zamawiający ma prawo do wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowany). Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: numer telefonu i adres poczty elektronicznej celem ułatwienia kontaktu z nim oraz w celach marketingowych Pośrednika.

Powyższy zapis obowiązuje od 25 maja 2018 roku, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Nasze biuro i jego współpracownicy pozostają w dyspozycji dla Państwa.

O naszej Firmie

Nadrzędnym celem firmy jest obrona interesów naszych klientów i ciągłe zaspakajanie ich oczekiwań.

więcej

Lokalizacja

mapa

mapawięcej