ADMA

Informacje

 1. Niezbędne dokumenty do przeprowadzenia transakcji sprzedaży nieruchomości.

  W celu dokonania transakcji pośrednik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu prawnego Twojej nieruchomości. Jeśli posiadasz starą dokumentację to poprosimy o jej udostępnienie, jeśli należy ją uaktualnić wskażemy jak to zrobić.

  Przy sprzedaży mieszkania spółdzielczego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) potrzebne są:

  1. Podstawa nabycia w postaci aktu notarialnego sprzedaży lub darowizny lub przydział wydany przez spółdzielnię ( w zastępstwie dokument stwierdzający przyjęcie w poczet członków lub przekształcenia prawa lokatorskiego na własnościowe)
  2. Aktualny dokument wydany przez spółdzielnię, poświadczający prawo do lokalu i braku zadłużeń
  3. W przypadku istnienia księgi wieczystej aktualny jej odpis
  4. W przypadku dziedziczenia prawa do lokalu prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o uregulowanym podatku od spadku
  5. Zaświadczenie o wymeldowaniu wszystkich lokatorów
  6. Wszelkie dowody opłat stwierdzające brak zaległości w opłacaniu mediów

  Przy sprzedaży lokalu hipotecznego (założona księga wieczysta i udział w gruntach)

  1. Podstawa nabycia w postaci aktu notarialnego sprzedaży lub darowizny
  2. Aktualny odpis księgi wieczystej
  3. Aktualny dokument wydany przez zarządcę – wspólnotę, poświadczające brak zaległości w opłatach w stosunku do wspólnoty
  4. Zaświadczenie o wymeldowaniu wszystkich lokatorów
  5. Wszelkie dowody opłat stwierdzające brak zaległości w opłacaniu mediów

  Przy sprzedaży domu lub działki:

  1. Podstawa nabycia w postaci aktu notarialnego sprzedaży lub darowizny
  2. Aktualny odpis z księgi wieczystej
  3. Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z opisem i mapą (ewidencyjną lub zasadniczą)
  4. Aktualne zaświadczenie o charakterze działki (przeznaczeniu zgodnym z planem zagospodarowania przestrzennego jeśli istnieje)
  5. W przypadku dziedziczenia prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku i zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowanym podatku
  6. Decyzja o aktualnej wysokości podatku od nieruchomości
  7. W przypadku wieczystego użytkowania gruntu od Skarbu Państwa umowa o ustanowieniu prawa użytkowania wraz z decyzją o opłatach
  8. Zaświadczenie o wymeldowaniu wszystkich lokatorów.
  9. Gdy sprzedajesz dom w stadium budowy lub remontu należy dołączyć niezbędne pozwolenia na budowę lub remont wraz z dziennikiem budowy
  10. Wszystkie granice działki powinny być oznakowane kamieniami granicznymi. W przypadku ich braku lub niepewności co do faktycznego stanu, biuro nieruchomości skojarzy Cię z geodetą w celu zinwentaryzowania obszaru
  rozwiń treść
 2. Niezbędne dane do ujawnienia w celu zawarcia transakcji kupna/sprzedaży.

  Aby skutecznie przeprowadzić zawarcie transakcji kupna/sprzedaży należy podać u notariusza

  1. Nazwisko i Imię (Imiona)
  2. Imiona rodziców
  3. Stan cywilny
  4. Miejsce zamieszkania (zameldowania)
  5. Datę i miejsce urodzenia
  6. Numery: PESEL I NIP
  7. Wpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS - OPCJA TYLKO DLA spółek i osób prawnych
  8. Numery Regon i NIP
  9. Umowa spółki
  10. Uchwała na zbycie
  rozwiń treść
 3. Porady dla chcących sprzedać lub wynająć nieruchomość.

  1. Należy skontaktować się z biurem pośrednictwa nieruchomościami w dowolnej formie korzystając z zakładki kontakt
  2. Niezwłocznie przedstawiciel biura pośrednictwa nieruchomościami skontaktuje się z Tobą zwrotnie w celu podania mu niezbędnych informacji i ustalenia terminu spotkania
  3. W czasie tej wizyty zostaną dokonane dokładne oględziny przedmiotowej nieruchomości w celu zapoznania się z jej stanem technicznym oraz jej dokumentacji aby stwierdzić stan prawny nieruchomości
  4. Na miejscu zostanie zawarta pisemna umowa pośrednictwa do której niezbędne będzie okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (gwarantujemy w umowie ochronę danych osobowych)
   UWAGA! BEZ PODPISANIA UMOWY POŚREDNICTWA, BIURO NIE MOŻE REPREZENTOWAĆ KLIENTA I PODEJMOWAĆ JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ W JEGO IMIENIU – USTAWA O OGOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 ROKU – DZ.U. Z 2004 ROKU NR 261 POZ.2603 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.
  5. Pracownik biura pośrednictwa nieruchomościami wykona fachowy opis i zdjęcia w celu sporządzenia rzetelnej oferty
  6. Po zakończeniu tych czynności biuro pośrednictwa nieruchomościami niezwłocznie przystąpi do działań marketingowych w celu skojarzenia potencjalnych klientów
  7. Z chwilą zgłoszenia aprobaty obejrzenia nieruchomości, biuro pośrednictwa nieruchomościami natychmiast kontaktuje się z oferentem ( we wcześniej ustalonej formie) celem zorganizowania pokazu przedmiotowej nieruchomości
  8. W trakcie pokazu nieruchomości za zgodą właściciela pracownik biura pośrednictwa nieruchomościami może służyć poradą lub brać czynny udział w negocjacjach cenowych
  9. W przypadku aprobaty obu stron oraz za ich obopólną zgodą biuro pośrednictwa nieruchomościami bierze na siebie ciężar dokonania czynności spisania: protokołu uzgodnień lub umowy przedwstępnej, pomocy przy kompletowaniu wymaganych dokumentów, zorganizowania zasadniczej umowy w biurze notarialnym
  10. Na okoliczność spisania umów: przedwstępnej lub końcowej, biuro pośrednictwa nieruchomościami oczekuje zgodnie z treścią wcześniej zawartej umowy o czynności pośrednictwa, zapłaty od Klienta ( za nasze usługi wystawiamy Klientom faktury Vat).
  rozwiń treść
 4. Porady dla poszukujących nieruchomości w celu ich nabycia lub najmu.

  1. Należy skontaktować się z biurem pośrednictwa nieruchomościami w dowolnej formie korzystając z zakładki kontakt
  2. Niezwłocznie przedstawiciel biura pośrednictwa nieruchomościami skontaktuje się z Tobą zwrotnie w celu podania mu niezbędnych informacji i ustalenia terminu spotkania ( może się ono odbyć w naszym biurze lub w dowolnie wskazanym miejscu przez Klienta)
  3. Oceń własne możliwości finansowe i przygotuj swoje oczekiwania
  4. Na pierwszym spotkaniu pracownik biura pośrednictwa nieruchomościami zapozna się dokładnie z Twoimi potrzebami, przedstawi aktualną sytuację na rynku, spisze umowę pośrednictwa i w razie potrzeby zaproponuje kontakt z doradcami kredytowymi ( OPCJA ZA ZGODĄ KLIENTA).
   UWAGA! BEZ PODPISANIA UMOWY POŚREDNICTWA, BIURO NIE MOŻE REPREZENTOWAĆ KLIENTA I PODEJMOWAĆ JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ W JEGO IMIENIU – USTAWA O OGOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 ROKU – DZ.U. Z 2004 ROKU NR 261 POZ.2603 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.
  5. Wybrany pracownik biura pośrednictwa będzie na bieżąco monitorował wszystkie oferty na rynku i w chwili znalezienia propozycji odpowiadającej wymogom Klienta niezwłocznie podejmie działania w celu zorganizowania prezentacji ( każde przekazanie adresu odbywa się pisemnie w tabeli wcześniej podpisanej umowy o czynności pośrednictwa)
  6. Pracownik biura pośrednictwa nieruchomościami na każdej prezentacji zobowiązany jest do przedstawienia oferowanej nieruchomości wraz z okazania dostępnej dokumentacji
  7. W trakcie pokazu nieruchomości za zgodą Klienta, pracownik biura pośrednictwa nieruchomościami może służyć poradą lub brać czynny udział w negocjacjach cenowych
  8. W przypadku aprobaty obu stron oraz za ich obopólną zgodą biuro pośrednictwa nieruchomościami bierze na siebie ciężar dokonania czynności spisania: protokołu uzgodnień lub umowy przedwstępnej, pomocy przy kompletowaniu wymaganych dokumentów, pomocy przy znalezieniu odpowiedniego banku w celu uzyskania kredytu (opcja na życzenie klienta), zorganizowania zasadniczej umowy w biurze notarialnym
  9. Na okoliczność spisania umów: przedwstępnej lub końcowej, biuro pośrednictwa nieruchomościami oczekuje zgodnie z treścią wcześniej zawartej umowy o czynności pośrednictwa, zapłaty od Klienta ( za nasze usługi wystawiamy Klientom faktury Vat).

  SZANOWNI KLIENCI. W KAŻDEJ SYTUACJI MOŻECIE NA NAS LICZYĆ. JESTEŚMY OBECNI NA WASZE ŻYCZENIE W KAŻDEJ FAZIE NASZEJ WSPÓŁPRACY. PO KAŻDEJ TRANSAKCJI SPRZĄDZAMY OPERAT FOTOGRAFICZNY WRAZ Z PROTOKOŁEM PRZEKAZANIA NIERUCHOMOŚCI. OCZEKUJEMY WASZEJ OPINII O PRACY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW BIURA POŚREDNICTWA NIERUCHOMOŚCIAMI „ADMA”. NASZYM CELEM JEST CIĄGŁE PODNOSZENIE SWOICH KFALIFIKACJI I ŚWIADCZENIE USŁUG NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.

  rozwiń treść
 5. CENNIK

  Za czynności pośrednictwa Biuro Pośrednictwa Nieruchomościami ADMA pobiera wynagrodzenie wg załączonych umów o pośrednictwo, w formie prowizyjnej w wysokości:

  • za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości – do 3,69 % brutto liczone od ceny sprzedaży
  • za pośrednictwo w kupnie nieruchomości – do 3,69 % brutto liczone od ceny zakupu
  • za pośrednictwo w wynajmie lub najmie nieruchomości -jednomiesięczny czynsz najmu brutto

  Wynagrodzenie dla Biura może być negocjowane indywidualnie tylko przed podpisaniem umowy pośrednictwa.

  W niektórych przypadkach Biuro może zamiast wynagrodzenia prowizyjnego pobierać wynagrodzenie stałe, ustalone kwotowo w umowie pośrednictwa.

  rozwiń treść
 6. Wzory umów pośrednictwa.

  rozwiń treść

O naszej Firmie

Nadrzędnym celem firmy jest obrona interesów naszych klientów i ciągłe zaspakajanie ich oczekiwań.

więcej

Lokalizacja

mapa

mapawięcej